Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 1-112 พากย์ไทย จบแล้ว เข้าชม 665 ครั้ง

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 1-112 พากย์ไทย จบแล้ว
เรื่องย่อ

เป็นเวรเป็นกรรม Yuusuke Urameshi ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดอายุ 14 ปีพร้อมกับอนาคตอันมืดมนได้รับโอกาสอันน่าอัศจรรย์ที่จะพลิกผันทุกสิ่งเมื่อเขาขว้างตัวเองต่อหน้ารถเคลื่อนที่เพื่อช่วยเด็กน้อย การเสียสละที่ดีที่สุดของเขานั้นเกินกว่านิสัยที่เจ้าหน้าที่ของอาณาจักรวิญญาณยังไม่พร้อมที่จะปล่อยให้เขาผ่านไป Koenma ซึ่งเป็นทายาทแห่งบัลลังก์แห่งอาณาจักรวิญญาณเสนอโอกาสให้ Yuusuke ฟื้นชีวิตของเขาผ่านการทำงานหลายอย่าง ด้วยการนำทางของเทพแห่งความตาย Botan เขาจะขัดขวางการปรากฏตัวของความชั่วร้ายบนโลกในฐานะนักสืบวิญญาณ ได้หรือไม่

/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 65 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 66 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 67 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 68 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 69 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 70 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 71 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 72 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 73 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 78 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 87 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 88 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 89 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 90 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 91 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 92 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 93 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 94 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 95 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 97 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 98 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 99 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 100 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 101 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 102 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 103 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 104 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 105 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 106 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 107 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 108 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 109 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 110 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 111 พากย์ไทย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 112 END พากย์ไทย

 


หมวดหมู่ : อนิเมะพากย์ไทย
ประเภท : Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 1-112 พากย์ไทย | จบแล้ว | อนิเมะพากย์ไทย | อนิเมะผจญภัย |

เรื่องที่เกี่ยวข้องคุณอาจสนใจ

มาแรงรอบ 7 วัน
ประเภทอนิเมะ
ต่อสู้ ผจญภัย ตลก ปีศาจ ดราม่า ทะลึ่ง แฟนตาซี เกมส์ ฮาเร็ม ประวัติศาสตร์ สยองขวัญ เวทย์มนต์ ศิลปะการต่อสู้ หุ่นยนต์ ทหาร เพลง ลึกลับ ล้อเลียน ตำรวจ จิตวิทยา สำหรับผู้หญิง หนุ่มน้อย ดราก้อนบอล ชีวิตประจำวัน เหนือธรรมชาติ แวมไพร์ แบล็คโคลเวอร์ ซามูไร คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต โรแมนติก โทริโกะ นักล่าอาหาร โรงเรียน พ่อบ้านปีศาจ กีฬา ไฮคิว คู่ตบฟ้าประทาน ไซไฟ ผ่าพิภพไททัน พลังพิเศษ โบรูโตะ ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ผีปอบโตเกียว แข่งรถ สแลมดังก์ แขนกลคนแปรธาตุ คนเก่งฟ้าประทาน จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก วัยรุ่น ปฏิวัติหัตถ์ราชัน อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน อวกาศ โคนัน เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เมไจ อาละดินผจญภัย กินทามะ นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน วันพีช ยอดนักปรุงโซมะ นูระ หลานจอมภูต วันพีซ ดราก้อนบอลซุปเปอร์ ดี.เกรย์แมน