Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-181 ซับไทย (ครบทุกตอน) เข้าชม 6.48K ครั้ง

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-181 ซับไทย (ครบทุกตอน)
เรื่องย่อ

หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ Boruto ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา
 

รวม Boruto-Naruto ทุกภาคคลิกที่นี่

/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 01 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 02 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 03 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 04 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 05 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 06 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 07 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 08 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 09 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 10 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 11 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 12 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 13 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 14 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 15 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 16 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 17 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 18 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 19 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 20 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 21 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 22 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 23 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 24 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 25 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 26 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 27 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 28 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 29 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 30 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 31 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 32 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 33 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 34 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 35 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 36 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 37 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 38 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 39 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 40 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 41 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 42 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 43 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 44 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 45 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 46 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 47 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 48 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 49 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 50 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 51 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 52 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 53 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 54 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 55 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 56 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 57 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 58 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 59 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 60 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 61 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 62 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 63 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 64 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 65 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 66 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 67 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 68 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 69 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 70 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 71 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 72 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 73 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 74 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 75 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 76 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 77 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 78 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 79 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 80 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 81 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 82 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 83 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 84 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 85 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 86 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 87 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 88 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 89 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 90 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 91 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 92 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 93 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 94 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 95 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 96 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 97 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 98 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 99 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 100 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 101 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 102 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 103 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 104 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 105 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 106 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 107 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 108 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 109 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 110 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 111 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 112 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 113 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 114 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 115 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 116 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 117 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 118 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 119 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 120 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 121 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 122 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 123 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 124 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 125 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 126 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 127 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 128 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 129 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 130 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 131 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 132 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 133 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 134 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 135 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 136 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 137 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 138 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 139 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 140 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 141 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 143 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 144 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 145 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 146 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 147 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 148 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 149 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 150 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 151 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 152 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 153 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 154 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 155 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 156 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 157 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 158 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 158 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 159 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 159 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 160 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 160 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 161 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 161 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 162 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 162 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 163 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 163 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 164 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 164 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 165 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 165 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 166 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 166 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 167 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 167 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 168 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 168 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 169 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 169 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 170 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 170 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 171 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 171 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 172 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 172 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 173 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 173 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 174 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 174 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 175 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 175 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 176 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 176 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 177 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 177 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 178 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 178 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 179 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 179 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 180 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 180 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 181 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 181 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 182 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 182 ซับไทย

Boruto-Naruto Next Generations ตอนที่ 183 ซับไทย / สำรอง ตอนที่ 183 ซับไทย


หมวดหมู่ : ยังไม่จบ
ประเภท : Boruto Naruto Next Generations | โบรูโตะ | Next Generations | ลูกนารูโตะ | อนิเมะซับไทย | ยังไม่จบ | อนิเมะในโรงเรียน |
มาแรงรอบ 7 วัน
ประเภทอนิเมะ
ต่อสู้ ผจญภัย ตลก ปีศาจ ดราม่า ทะลึ่ง แฟนตาซี เกมส์ ฮาเร็ม ประวัติศาสตร์ สยองขวัญ เวทย์มนต์ ศิลปะการต่อสู้ หุ่นยนต์ ทหาร เพลง ลึกลับ ล้อเลียน ตำรวจ จิตวิทยา สำหรับผู้หญิง หนุ่มน้อย ดราก้อนบอล ชีวิตประจำวัน เหนือธรรมชาติ แวมไพร์ แบล็คโคลเวอร์ ซามูไร คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต โรแมนติก โทริโกะ นักล่าอาหาร โรงเรียน พ่อบ้านปีศาจ กีฬา ไฮคิว คู่ตบฟ้าประทาน ไซไฟ ผ่าพิภพไททัน พลังพิเศษ โบรูโตะ ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ผีปอบโตเกียว แข่งรถ สแลมดังก์ แขนกลคนแปรธาตุ คนเก่งฟ้าประทาน จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก วัยรุ่น ปฏิวัติหัตถ์ราชัน อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน อวกาศ โคนัน เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เมไจ อาละดินผจญภัย กินทามะ นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน วันพีช ยอดนักปรุงโซมะ นูระ หลานจอมภูต วันพีซ ดราก้อนบอลซุปเปอร์ ดี.เกรย์แมน