Gintama กินทามะ ตอนที่ 1-367 พากย์ไทย-ซับไทย (ครบทุกตอน) เข้าชม 1.31K ครั้ง

Gintama กินทามะ ตอนที่ 1-367 พากย์ไทย-ซับไทย (ครบทุกตอน)
เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องมีฉากในเมืองเอะโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอะโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไป ทำให้ยุครุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด Gintama กินทามะ มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของซามูไร

/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Gintama Season 1 ตอนที่ 01-002 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Gintama Season 1 ตอนที่ 49 พากย์ไทย

 


Gintama Season 2 ตอนที่ Vol.1 พากย์ไทย

Gintama Season 2 ตอนที่ Vol.2 พากย์ไทย

Gintama Season 2 ตอนที่ Vol.3 พากย์ไทย

Gintama Season 2 ตอนที่ Vol.4 พากย์ไทย

Gintama Season 2 ตอนที่ Vol.5 พากย์ไทย

Gintama Season 2 ตอนที่ Vol.6 พากย์ไทย

Gintama Season 2 ตอนที่ Vol.7 พากย์ไทย

Gintama Season 2 ตอนที่ Vol.8 พากย์ไทย

Gintama Season 2 ตอนที่ Vol.9 พากย์ไทย

Gintama Season 2 ตอนที่ Vol.10 พากย์ไทย

Gintama Season 2 ตอนที่ Vol.11 พากย์ไทย

Gintama Season 2 ตอนที่ Vol.12 พากย์ไทย

 


Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.1 พากย์ไทย

Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.2 พากย์ไทย

Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.3 พากย์ไทย

Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.4 พากย์ไทย

Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.5 พากย์ไทย

Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.6 พากย์ไทย

Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.7 พากย์ไทย

Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.8 พากย์ไทย

Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.9 พากย์ไทย

Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.10 พากย์ไทย

Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.11 พากย์ไทย

Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.12 พากย์ไทย

Gintama Season 3 ตอนที่ Vol.13 พากย์ไทย

 


Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.1 พากย์ไทย

Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.2 พากย์ไทย

Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.3 พากย์ไทย

Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.4 พากย์ไทย

Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.5 พากย์ไทย

Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.6 พากย์ไทย

Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.7 พากย์ไทย

Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.8 พากย์ไทย

Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.9 พากย์ไทย

Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.10 พากย์ไทย

Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.11 พากย์ไทย

Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.12 พากย์ไทย

Gintama Season 4 ตอนที่ Vol.13 พากย์ไทย

 


Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.1 พากย์ไทย

Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.2 พากย์ไทย

Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.3 พากย์ไทย

Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.4 พากย์ไทย

Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.5 พากย์ไทย

Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.6 พากย์ไทย

Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.7 พากย์ไทย

Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.8 พากย์ไทย

Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.9 พากย์ไทย

Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.10 พากย์ไทย

Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.11 พากย์ไทย

Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.12 พากย์ไทย

Gintama Season 5 ตอนที่ Vol.13 พากย์ไทย

 


Gintama Season 6 ตอนที่ Vol.1 พากย์ไทย

Gintama Season 6 ตอนที่ Vol.2 พากย์ไทย

Gintama Season 6 ตอนที่ Vol.3 พากย์ไทย

Gintama Season 6 ตอนที่ Vol.4 พากย์ไทย

 


Gintama Season 7 ตอนที่ 01 (266) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 02 (267) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 03 (268) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 04 (269) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 05 (270) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 06 (271) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 07 (272) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 08 (273) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 09 (274) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 10 (275) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 11 (276) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 12 (277) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 13 (278) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 14 (279) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 15 (280) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 16 (281) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 17 (282) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 18 (283) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 19 (284) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 20 (285) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 21 (286) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 22 (287) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 23 (288) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 24 (289) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 25 (290) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 26 (291) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 27 (292) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 28 (293) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 29 (294) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 30 (295) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 31 (296) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 32 (297) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 33 (298) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 34 (299) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 35 (300) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 36 (301) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 37 (302) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 38 (303) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 39 (304) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 40 (305) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 41 (306) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 42 (307) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 43 (308) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 44 (309) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 45 (310) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 46 (311) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 47 (312) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 48 (313) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 49 (314) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 50 (315) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ 51 (316) ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ Love Potion Arc - OAD - 01 ซับไทย

Gintama Season 7 ตอนที่ Love Potion Arc - OAD - 02 ซับไทย

 


Gintama Season 8 ตอนที่ 01 (317) ซับไทย

Gintama Season 8 ตอนที่ 02 (318) ซับไทย

Gintama Season 8 ตอนที่ 03 (319) ซับไทย

Gintama Season 8 ตอนที่ 04 (320) ซับไทย

Gintama Season 8 ตอนที่ 05 (321) ซับไทย

Gintama Season 8 ตอนที่ 06 (322) ซับไทย

Gintama Season 8 ตอนที่ 07 (323) ซับไทย

Gintama Season 8 ตอนที่ 08 (324) ซับไทย

Gintama Season 8 ตอนที่ 09 (325) ซับไทย

Gintama Season 8 ตอนที่ 10 (326) ซับไทย

Gintama Season 8 ตอนที่ 11 (327) ซับไทย

Gintama Season 8 ตอนที่ 12 (328) ซับไทย

 


Gintama Season 9 ตอนที่ 329 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 330 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 331 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 332 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 333 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 334 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 335 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 336 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 337 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 338 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 339 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 340 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 341 ซับไทย

 


Gintama Season 9 ตอนที่ 342 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 343 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 344 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 345 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 346 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 347 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 348 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 349 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 350 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 351 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 352 ซับไทย

Gintama Season 9 ตอนที่ 353 ซับไทย

 


Gintama Season 10 ตอนที่ 342 ซับไทย

Gintama Season 10 ตอนที่ 343 ซับไทย

Gintama Season 10 ตอนที่ 344 ซับไทย

Gintama Season 10 ตอนที่ 345 ซับไทย

Gintama Season 10 ตอนที่ 346 ซับไทย

Gintama Season 10 ตอนที่ 347 ซับไทย

Gintama Season 10 ตอนที่ 348 ซับไทย

Gintama Season 10 ตอนที่ 349 ซับไทย

Gintama Season 10 ตอนที่ 350 ซับไทย

Gintama Season 10 ตอนที่ 351 ซับไทย

Gintama Season 10 ตอนที่ 352 ซับไทย

Gintama Season 10 ตอนที่ 353 ซับไทย

 


หมวดหมู่ : จบแล้ว
ประเภท : Gintama | กินทามะ ตอนที่ 1 พากย์ไทย | Gintama กินทามะ | comedy | ตลก | อนิเมะซับไทย | จบแล้ว |
มาแรงรอบ 7 วัน
ประเภทอนิเมะ
ต่อสู้ ผจญภัย ตลก ปีศาจ ดราม่า ทะลึ่ง แฟนตาซี เกมส์ ฮาเร็ม ประวัติศาสตร์ สยองขวัญ เวทย์มนต์ ศิลปะการต่อสู้ หุ่นยนต์ ทหาร เพลง ลึกลับ ล้อเลียน ตำรวจ จิตวิทยา สำหรับผู้หญิง หนุ่มน้อย ดราก้อนบอล ชีวิตประจำวัน เหนือธรรมชาติ แวมไพร์ แบล็คโคลเวอร์ ซามูไร คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต โรแมนติก โทริโกะ นักล่าอาหาร โรงเรียน พ่อบ้านปีศาจ กีฬา ไฮคิว คู่ตบฟ้าประทาน ไซไฟ ผ่าพิภพไททัน พลังพิเศษ โบรูโตะ ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ผีปอบโตเกียว แข่งรถ สแลมดังก์ แขนกลคนแปรธาตุ คนเก่งฟ้าประทาน จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก วัยรุ่น ปฏิวัติหัตถ์ราชัน อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน อวกาศ โคนัน เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เมไจ อาละดินผจญภัย กินทามะ นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน วันพีช ยอดนักปรุงโซมะ นูระ หลานจอมภูต วันพีซ ดราก้อนบอลซุปเปอร์ ดี.เกรย์แมน