Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 พากย์ไทย (ครบทุกตอน) เข้าชม 4.16K ครั้ง

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 พากย์ไทย (ครบทุกตอน)
เรื่องย่อ

ในอดีตเมื่อ 600 ปี ก่อน เกิดสงคราม ที่มีปัญหามาจากเรื่องวัตถุดิบ Toriko แต่ละประเทศจึงออกล่าวัตถุดิบกับเชฟ แต่ว่ามีชายผู้หนึ่งได้นำอาหารไปให้ผู้นำแต่ละประเทศทำให้ผู้นำแต่ละประเทศรู้สึกพึงพอใจกับอาหาร และทำให้สงครามเริ่มยุติลง วัตถุดิบในตำนานก็ คือ GOD ซึ่งสามารถยุติสงครามนั้น ชายผู้นั้นได้ปิดผนึก GOD ซึ่ง GOD ได้ยุติสงครามลง แต่ว่าเป็นชนวนที่นำพาไปสู่ยุคสมัยใหม่ก็คือยุคกรูเมต์ โลกอยู่ในยุคกรูเมต์ ซึ่งวิทยาการทางอาหารเจริญถึงขีดสุด เป็นยุคสมัยที่อาหารขับเคลื่อนทุกสิ่งและวัตถุดิบหายากมีคุณค่ามหาศาล จึงได้ถือกำเนิดอาชีพ "นักล่าอาหาร" ซึ่งมีหน้าที่ค้นหาวัตถุดิบหายากที่มีอยู่มากมายทั่วโลก และในยุคนี้ เมื่อพ่อครัวหนุ่ม "โคมัตสึ" ได้พบกับ"โทริโกะ" หนึ่งในจตุรเทพนักล่าอาหาร ผู้มีความปรารถนาที่จะค้นหาสุดยอดวัตถุดิบเพื่อจะมาเติมเต็มฟูลคอร์สของตนเอง การผจญภัยเพื่อตามล่าสุดยอดวัตถุดิบมากมายจึงได้เริ่มขึ้น

/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 01 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 02 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 03 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 04 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 05 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 06 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 07 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 08 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 09 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 10 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 11 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 12 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 13 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 14 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 15 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 16 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 17 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 18 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 19 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 20 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 21 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 22 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 23 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 24 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 25 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 26 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 27 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 28 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 29 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 30 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 31 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 32 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 33 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 34 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 35 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 36 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 37 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 38 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 39 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 40 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 41 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 42 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 43 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 44 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 45 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 46 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 47 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 48 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 49 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 50 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 51 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 52 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 53 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 54 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 55 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 56 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 57 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 58 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 59 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 60 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 61 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 62 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 63 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 64 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 65 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 65 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 66 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 66 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 67 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 67 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 68 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 68 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 69 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 69 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 70 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 70 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 71 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 71 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 72 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 72 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 73 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 73 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 74 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 75 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 76 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 77 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 78 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 78 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 79 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 80 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 81 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 82 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 83 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 84 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 85 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 86 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 87 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 87 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 88 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 88 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 89 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 89 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 90 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 90 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 91 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 91 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 92 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 92 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 93 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 93 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 94 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 94 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 95 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 95 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 96 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 97 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 97 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 98 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 98 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 99 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 99 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 100 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 100 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 101 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 101 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 102 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 102 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 103 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 103 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 104 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 104 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 105 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 105 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 106 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 106 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 107 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 107 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 108 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 108 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 109 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 109 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 110 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 110 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 111 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 111 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 112 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 112 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 113 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 113 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 114 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 114 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 115 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 115 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 116 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 116 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 117 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 117 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 118 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 118 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 119 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 119 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 120 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 120 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 121 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 121 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 122 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 122 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 123 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 123 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 124 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 124 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 125 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 125 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 126 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 126 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 127 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 127 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 128 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 128 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 129 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 129 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 130 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 130 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 131 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 131 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 132 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 132 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 133 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 133 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 134 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 134 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 135 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 135 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 136 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 136 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 137 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 137 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 138 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 138 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 139 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 139 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 140 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 140 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 141 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 141 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 142 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 142 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 143 พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 143 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 144 END พากย์ไทย / สำรอง ตอนที่ 144 END พากย์ไทย

 


หมวดหมู่ : อนิเมะพากย์ไทย
ประเภท : toriko | โทริโกะ | toriko นักล่าอาหาร | toriko โทริโกะ | อนิเมะผจญภัย | จบแล้ว | อนิเมะพากย์ไทย |

เรื่องที่เกี่ยวข้องคุณอาจสนใจ

มาแรงรอบ 7 วัน
ประเภทอนิเมะ
ต่อสู้ ผจญภัย ตลก ปีศาจ ดราม่า ทะลึ่ง แฟนตาซี เกมส์ ฮาเร็ม ประวัติศาสตร์ สยองขวัญ เวทย์มนต์ ศิลปะการต่อสู้ หุ่นยนต์ ทหาร เพลง ลึกลับ ล้อเลียน ตำรวจ จิตวิทยา สำหรับผู้หญิง หนุ่มน้อย ดราก้อนบอล ชีวิตประจำวัน เหนือธรรมชาติ แวมไพร์ แบล็คโคลเวอร์ ซามูไร คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต โรแมนติก โทริโกะ นักล่าอาหาร โรงเรียน พ่อบ้านปีศาจ กีฬา ไฮคิว คู่ตบฟ้าประทาน ไซไฟ ผ่าพิภพไททัน พลังพิเศษ โบรูโตะ ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ผีปอบโตเกียว แข่งรถ สแลมดังก์ แขนกลคนแปรธาตุ คนเก่งฟ้าประทาน จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายาก วัยรุ่น ปฏิวัติหัตถ์ราชัน อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน อวกาศ โคนัน เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เมไจ อาละดินผจญภัย กินทามะ นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน วันพีช ยอดนักปรุงโซมะ นูระ หลานจอมภูต วันพีซ ดราก้อนบอลซุปเปอร์ ดี.เกรย์แมน